ให้เราช่วยหากลุ่มลูกค้าของคุณ

BeauFinder เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมไปถึงพัฒนากลยุทธการตลาดให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม เพราะหัวใจสำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนให้ผู้บริโภคที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน
ค้นหาลูกค้าเฉพาะธุรกิจของคุณ

ค้นหาลูกค้าเฉพาะธุรกิจของคุณ

เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณให้มากขึ้นด้วยการวิจัยการตลาดเฉพาะโดยผู้เชี่ยวชาญและการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้า รวมไปถึงเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในด้านอื่นๆ เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่าทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ทั้งสองฝ่าย

สร้างตัวตนแบรนด์ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย

สร้างตัวตนแบรนด์ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย

เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างโดนใจด้วยเช่นกัน การสร้างตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจนและตอบโจทย์ผ่านการงานออกแบบ ผ่านการสื่อสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เป็นจุดสำคัญเช่นกัน

ทดลองตลาดด้วยการทดสอบตลาดจริง

ทดลองตลาดด้วยการทดสอบตลาดจริง

การพัฒนาสินค้าทดลองตลาดก่อนลงทุนช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนพัฒนาสินค้า ให้เราช่วยพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามในการทดลองตลาดจริง เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการขายสินค้าและบริการในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ติดต่อเรา

กรุณากรอกแบบฟอร์มการติดต่อนี้

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.