กลุ่มเป้าหมายของคุณคือ
BeauFinder.com

Country Casual – T

Country Casual
Country Casual – T
Country Casual – Tเป็นคนที่คำนึงถึงภาพลักษณ์ของตัวเองค่อนข้างมาก พวกเขาใช้ชีวิตตามแบบแผนของสังคม แคร์สายตาคนรอบข้างเป็นอย่างมาก  พวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บ้านกับครอบครัว  มักไปเที่ยวกับกลุ่มคนสนิทคนคุ้นเคยมากกว่าจะไปเจอคนกลุ่มใหม่  คนกลุ่มนี้จะแต่งตัวเรียบร้อยดูดีตามโอกาสและกาลเทศะมากกว่าจะแต่งตัวตามเทรนด์ตามแฟชั่น   ไม่ว่าจะไปทำงาน หรือไปซื้อของแถวบ้าน เรียกว่าถ้าต้องออกนอกบ้านเมื่อไหร่ คนสายนี้จะแต่งตัวเรียบร้อย ไม่มีทางที่คนอื่นจะเจอคนสายนี้ปล่อยตัวโทรม เสื้อผ้ายืดย้วย หรือไม่แต่งหน้าออกจากบ้านเด็ดขาด เพราะต้องดูแลตัวเองให้ดูดีทำให้คนกลุ่มนี้ชอบซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิว พวกเขามักเลือกใช้สินค้าแบรนด์ที่มีชื่อเสียง คนทั่วไปรู้จัก เพื่อเสริมความมั่นใจให้ตนเอง

ข้อมูลทั่วไปของ Country Casual – T

ฐานะการเงิน
รายได้ปานกลาง
ที่อยู่อาศัย
ชนบท
การศึกษา
น้อยกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
รับจ้างทั่วไป เกษตรกร

คนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดที่บางคนเรียกจังหวัดรองหรือเมืองรอง  พวกเขาได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีมักจบมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบ้านเกิด  แล้วมาศึกษาต่อหรือเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งกรุงเทพฯหรือจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคนั้นๆ  ครอบครัวของคนกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มชนชั้นกลางของจังหวัด เช่น ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก หรือเป็นข้าราชการตามหน่วยงานต่างๆ  ด้วยเหตุนี้คนกลุ่มนี้ได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดช่วงยังเด็กและได้มาอยู่ในเมืองใหญ่ช่วงวัยรุ่นนี้เอง  ทำให้พวกเขาได้เจอการดำเนินชีวิตที่หลากหลาย มีกลุ่มเพื่อนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนทุกกลุ่มได้ดี  เนื่องจากครอบครัวเป็นคนชั้นกลางทำให้คนกลุ่มนี้ก่อนตัดสินใจอะไรพวกเขาจะศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะตัดสินใจไม่ผิดพลาด  เมื่อมีวันหยุดคนกลุ่มนี้จึงมักหาโอกาสเข้ามาอัพเดทเทรนด์ในกรุงเทพฯหรือจังหวัดใหญ่ใกล้เคียง   หากเป็นวันธรรมดาพวกเขาชอบที่หาวิธีผ่อนคลายง่ายๆ โดยอาจจะอยู่บ้านทำสวน, เดินเล่นในห้างสรรพสินค้า, ออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ หรือกินหมูกระทะ เป็นต้น

แบรนด์ยอดฮิตของสาย

ศึกษาแบรนด์ยอดฮิตของสาย Country Casual – T จากผลการประเมินกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถศึกษารายละเอียดของแบรนด์เครื่องสำอาง ที่มีกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกับคุณ และใช้ในการอ้างอิง การวางแผนการสร้างแบรนด์ การกำหนดรายการผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการอ้างอิงโครงสร้างราคา เพื่อวางแผนต้นทุนในลำดับต่อไป
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Please login to view
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Please login to view
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Please login to view
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดกลุ่มลูกค้าของคุณฉบับเต็มได้ที่นี่
ปิด
Start typing to see posts you are looking for.
  • เมนู
  • Categories
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)

Shopping cart

ปิด
Scroll To Top