กลุ่มเป้าหมายของคุณคือ
BeauFinder.com

Country Striver

นักสู้บ้านนอก
Country Striver
Country Striver
Country Striver (นักสู้บ้านนอก) Country Striver (นักสู้บ้านนอก) เป็นคนกลุ่มที่มีความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก พวกเขาอยากประสบความสำเร็จเรื่องการทำงานและครอบครัวไปพร้อมๆกัน พวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวมากกว่าที่จะไปเที่ยวพักผ่อน  คนกลุ่มนี้มีความมั่นใจในตัวเองและชอบที่จะดูแลตัวเองให้ดูดี   เนื่องจากพวกเขามีรายได้ไม่มากทำให้พวกเขามองหาผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่าเป็นหลัก กล่าวคือให้ประสิทธิภาพดีในราคาที่สมเหตุสมผล

ข้อมูลทั่วไปของ Country Striver

ฐานะการเงิน
รายได้น้อย
ที่อยู่อาศัย
ชนบท
การศึกษา
น้อยกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
รับจ้างทั่วไป เกษตรกร

คนกลุ่ม Country Striver (นักสู้บ้านนอก)   อาศัยอยู่ตามต่างจังหวัดที่บางคนเรียกจังหวัดรองหรือเมืองรอง  ครอบครัวของคนกลุ่มนี้มีฐานะค่อนข้างยากจน  ทำให้พวกเขาไม่ได้รับการศึกษาสูงนัก  หากเรียนสายสามัญก็จะจบการศึกษาสูงสุดแค่มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือถ้าหากเป็นสายอาชีพก็จะจบระดับปวส. แล้วเริ่มทำงานทันที หลายคนเป็นเสาหลักของครอบครัวอีกด้วย เรามักพบเห็นคนกลุ่มนี้ทำงานรับจ้างใช้แรงงานทั่วไป อย่างลูกจ้างของกิจการขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของ หรือเป็นเกษตรกร  เนื่องจากมีการศึกษาไม่สูงทำให้คนกลุ่มนี้ต้องทำงานใช้แรงงานแลกกับผลตอบแทนที่ไม่มากนัก ดังนั้นหากพวกเขาอยากได้เงินมากขึ้นก็ต้องทำงานมากขึ้นด้วย คนกลุ่มนี้จึงไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเท่าใดนัก  หากมีเวลาว่างพวกเขาจะชักชวนเพื่อนฝูงมาสังสรรค์ที่บ้านแทนที่จะออกไปข้างนอกเพื่อเป็นการประหยัดเงินอีกด้วย

แบรนด์ยอดฮิตของสาย

ศึกษาแบรนด์ยอดฮิตของสาย Country Striver จากผลการประเมินกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถศึกษารายละเอียดของแบรนด์เครื่องสำอาง ที่มีกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกับคุณ และใช้ในการอ้างอิง การวางแผนการสร้างแบรนด์ การกำหนดรายการผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการอ้างอิงโครงสร้างราคา เพื่อวางแผนต้นทุนในลำดับต่อไป
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Please login to view
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Please login to view
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Please login to view
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดกลุ่มลูกค้าของคุณฉบับเต็มได้ที่นี่
ปิด
Start typing to see posts you are looking for.
  • เมนู
  • Categories
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)

Shopping cart

ปิด
Scroll To Top