กลุ่มเป้าหมายของคุณคือ
BeauFinder.com

Family Casual

ครอบครัวคนกันเอง
Family Casual
Family Casual
Family Casual (ครอบครัวคนกันเอง) เป็นคนที่ใช้ชีวิตตามแบบแผนของสังคม     มักใช้ชีวิตตามความคุ้นเคยความคุ้นชินของตัวเองมากกว่าจะออกไปหาสิ่งใหม่ๆ  พวกเขามักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัววิถีการดำเนินชีวิต   คนกลุ่มนี้หลีกเลี่ยงการแสดงตัวตนของตัวเอง    พวกเขารู้สึกสบายใจกว่าที่จะไม่ตกเป็นเป้าสายตาคนอื่น  เราจะไม่เห็นคนกลุ่มนี้ทำสีผมแรงๆ หรือแต่งตัวจัดๆ  พวกเขารู้สึกสบายใจกว่าที่จะแต่งตัวคล้ายกับคนอื่นหรือตามเทรนด์ที่กำลังฮิตในตอนนั้น   หรือแต่งตัวตามกาลเทศะตามโอกาสและสถานที่ ครอบครัวและเพื่อนมีอิทธิพลต่อพวกเขาค่อนข้างมาก  หากครอบครัวหรือเพื่อนแนะนำอะไร พวกเขาจะเชื่ออย่างหมดใจ

ข้อมูลทั่วไปของ Family Casual

ฐานะการเงิน
รายได้ปานกลาง
ที่อยู่อาศัย
ตัวเมืองต่างจังหวัด
การศึกษา
ปริญญาตรี
อาชีพ
พนักงาน นักศึกษา

คนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดใหญ่ๆที่เป็นแหล่งศูนย์รวมธุรกิจ, ศูนย์ราชการหรือสถานศึกษาตามภูมิภาคต่างๆ  พวกเขาได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีมักจบมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบ้าน  แล้วมาศึกษาต่อหรือเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด  ครอบครัวของคนกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มชนชั้นกลางของจังหวัด เช่น ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก หรือเป็นข้าราชการตามหน่วยงานต่างๆ  ด้วยเหตุนี้คนกลุ่มนี้ได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดช่วงยังเด็กและได้มาอยู่ในเมืองใหญ่ช่วงวัยรุ่นนี้เอง  ทำให้พวกเขาได้เจอการดำเนินชีวิตที่หลากหลาย มีกลุ่มเพื่อนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด สามารถปรับตัวเข้าได้ดีกับเพื่อนทุกกลุ่ม  คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ชีวิตตามแบบแผน เมื่อเรียนจบกลับมาก็ดำเนินกิจการของครอบครัวต่อ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐ, บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง  พวกเขามักหาโอกาสเข้ามาเที่ยวพักผ่อนในกรุงเทพฯหรือแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดอื่นเสมอๆ

แบรนด์ยอดฮิตของสาย

ศึกษาแบรนด์ยอดฮิตของสาย Family Casual จากผลการประเมินกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถศึกษารายละเอียดของแบรนด์เครื่องสำอาง ที่มีกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกับคุณ และใช้ในการอ้างอิง การวางแผนการสร้างแบรนด์ การกำหนดรายการผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการอ้างอิงโครงสร้างราคา เพื่อวางแผนต้นทุนในลำดับต่อไป
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Please login to view
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Please login to view
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Please login to view
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดกลุ่มลูกค้าของคุณฉบับเต็มได้ที่นี่
ปิด
Start typing to see posts you are looking for.
  • เมนู
  • Categories
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)

Shopping cart

ปิด
Scroll To Top